แหล่งอ้างอิงประวัติระนาดเอก

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakaew/sornchai_p/ranad/sec01p04.html

ประเภทวงดนตรีไทย
http://www.lib.ru.ac.th/miscell/type_thaiclassicband.html
การเล่นระนาดพื้นฐาน
https://sites.google.com/site/bv540106/page7/page9

วีดิโอช่วยสอน
www.youtube.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น