วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความยุติธรรม


ความยุติธรรม


โลกยังมีความยุติธรรมอยู่แน่นอน
ธรรมชาติย่อมไม่ทอดทิ้งสิ่งนี้
มนุษย์ต่างหากที่พยายามสร้างรูปแบบ
ของความยุติธรรมขึ้น
ความยุติธรรมที่มีรูปแบบ
มันก็ไม่ใช่ความยุติธรรมที่แท้จริง
ธรรมชาติใช้ความชอบธรรมยุติเรื่องราว
แต่มนุษย์ใช้รูปแบบทำให้เรื่องราวต้องยุติ
ผู้พิพากษาจะตัดสินให้ยุติธรรมไม่ได้
ถ้าใจของเขายึดถือรูปแบบของความยุติธรรมอยู่
ตราบใดที่มนุษย์ยังกลัวต่อการใช้ความยุติธรรม
ที่มีความชอบธรรมของชีวิตเป็นพื้นฐานแล้ว
ความยุติธรรมที่แท้ระหว่างมนุษย์
ก็เป็นความยุติธรรมจอมปลอม และล่อลวง
ซึ่งมีอยู่ในระเบียบ และกฏหมายที่ตายด้าน

       ความรู้มีประโยชน์มากมาย
     แต่น่าเสียดาย ที่น้อยคนนัก  
                   จะรู้และได้ใช้    


   ประโยชน์ของความไม่รู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น