วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความหลากหลาย

ความหลากหลาย    


ความหลากหลายคือจิตวิญญาณของอิสรภาพ 
ซึ่งแสดงออกผ่านความเป็นปัจเจกบุคคล 
ที่ พิทนี่ย์ โบว เรายินดีรับจิตวิญญาณนี้ 
เราให้คุณค่ากับความช่วยเหลือที่มีให้
กับบริษัทของเราจากพนักงานที่มีความหลากหลาย 
ด้วยพนักงานกว่า 36,000 คนใน
 130 ประเทศ ทำให้ พิทนี่ย์ โบว เป็นบริษัทนานาชาติอย่างแท้จริง
 พวกเราร่วมมือกันเหมือนเส้นด้ายนับพันที่ถักทอเข้าด้วยกัน
 แต่ละคนก็มีส่วนช่วยเหลือบริษัทด้วยวิธีของตนเอง 

ความหลากหลายนั้นเป็นส่วนปะกอบสำคัญ
เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ และบริษัทของเรานั้นได้รับการยอมรับ
ในฐานะผู้บุกเบิกแนวคิดเรื่องความหลากหลาย
และการทำงานเป็นองค์กรรวมมาเป็นเวลาช้านาน 
ความหลากหลายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์อันยาวนานของเรา 
แนวคิดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นรวมเข้าไปในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท 
และถูกฝังเข้าไปในโครงสร้างการประเมินความสามารถของพวกเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น